Adatvédelmi politika - Wetterbest

Adatvédelmi politika

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELŐJE 

A jelen weboldalon keresztül begyűjtött személyes adatok feldolgozója a WETTERBEST S.A. (Részvénytársaság), amelynek székhelye: Băicoi, Înfrățirii utca 142 szám, cégjegyzékszáma: J29/843/1999, adószáma: 12347950, mint a www.wetterbest.ro weboldal tulajdonosa.

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉGÜNK 

A Személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályzat ismerteti, hogy milyen kategóriájú személyes adatait dolgozzuk fel, hogyan és milyen célból gyűjtjük azokat, milyen helyzetekben adunk át személyes adatokat, valamint az Ön jogait és lehetőségeit e tekintetben.

A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI 
Az általunk feldolgozott személyes adatok:
• Elérhetőségre vonatkozó információk, mint: az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe, lakhely címe, amennyiben a fenti adatokat Ön közli velünk;
• Az önéletrajzában szereplő adatok
• A weboldalunkon való böngészésből származó adatok, amelyeket sütik és hasonló technológiák segítségével gyűjtünk.

AZ ÖN JOGAI A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 
Bizonyos jogi feltételek mellett a 679/2016/EU rendeletben meghatározottak szerint Önt a következő jogok illetik meg személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban:
• Hozzáférési jog (az Ön általunk tárolt személyes adatainak másolatát kérheti);
• A pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítéséhez való jog;
• A személyes adatok felhasználásának tiltakozásához vagy korlátozásához való jog;
• Az Ön személyes adatainak törléséhez való jog, amennyiben Ön visszavonta hozzájárulását, az adatkezelés már nem szükséges, vagy az adatkezelés jogszabályba ütközik;
• Az adathordozhatósághoz való jog, amely lehetővé teszi, hogy másolatot kapjon az Öntől kapott feldolgozott adatokról, vagy továbbítsa azokat az Ön által megjelölt másik
szervezetnek;
• A hozzájáruláson alapuló adatfeldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásához való jog. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatfeldolgozás jogszerűségét. Abban az esetben, ha Ön visszavonja hozzájárulását, a WETTERBEST S.A. a továbbiakban nem dolgozza fel személyes adatait, és megteszi a megfelelő intézkedéseket személyes adatainak törlése érdekében. A WETTERBEST S.A. azonban feldolgozhatja az Ön személyes adatait, ha az ilyen feldolgozásnak más jogalapja is van, és erről tájékoztatja Önt.

Ha a fent említett jogait szeretné gyakorolni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

• E-mail: GDPR@wetterbest.ro
Az adatbiztonsággal és titoktartással kapcsolatos jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében, amikor Ön érintettként gyakorolja valamelyik jogát, kérhetjük, hogy igazolja személyazonosságát egy személyazonosító okmány másolatának vagy bármely más olyan információnak a benyújtásával, amely szükséges annak ellenőrzéséhez, hogy a kérelem az érintettől származik.

Megfontoljuk a hozzánk érkező kéréseket és panaszokat, és a törvényben meghatározott határidőn belül válaszolunk. Amennyiben nem elégedett a válaszunkkal, vagy ha úgy véli, hogy a feldolgozás a vonatkozó jogszabályok megsértésével történik, panaszt tehet a romániai adatvédelmi hatóságnál: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – székhelye: Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bukarest, Románia https://www.dataprotection.ro/ vagy a
anspdcp@dataprotection.ro címen.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA 

Az Ön személyes adatainak feldolgozása az alábbi jogalapok valamelyike alapján történik:
• Az adatfeldolgozás olyan szerződés megtárgyalásához, megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, amelynek Ön a szerződő fele;
• Az adatfeldolgozás az Önhöz a weboldalon keresztül intézett kérés megválaszolásához szükséges;
• Az adatfeldolgozás az adatfeldolgozó jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges;
• A feldolgozás az Ön hozzájárulása alapján történik;
• Az adatfeldolgozás az Ön vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges;
• Az adatfeldolgozás a WETTERBEST S.A. vagy egy harmadik fél jogos érdekei miatt szükséges, kivéve, ha az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek ezen érdekekkel szemben;
• Az adatok különleges kategóriái esetében az adatfeldolgozásra akkor kerül sor, ha az adatfeldolgozás általános jogalapja mellett az alábbi különleges adatkezelési feltételek egyike is teljesül: – Az érintett hozzájárulása megtörtént;
• Ezen adatkategóriák feldolgozására jogi kötelezettségünk van;
• Az adatfeldolgozás jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.
• A feldolgozás a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos releváns információk továbbításához szükséges. Ez az információ továbbítható postai úton/gyorsfutárral, e-mailben, telefonon. Ha nem szeretné, bármikor kérheti, hogy ne kapja meg;
• A feldolgozás a piackutatáshoz és elemzéshez szükséges, hogy javítsuk termékeinket és szolgáltatásainkat. Ebből a célból felvehetjük Önnel és képviselőivel a kapcsolatot, hogy kérdőíveket töltsenek ki;
• Az adatfeldolgozás az Ön kéréseinek teljesítéséhez és az Ön kérdéseire vagy panaszaira való válaszadáshoz szükséges;
• A feldolgozásra a piackutatás elvégzéséhez, valamint a marketingstratégiák- és kampányok értékeléséhez van szükség.

Ezeket az adatokat továbbíthatjuk a Kingspan Csoportnak, amelynek mi is részei vagyunk, vagy annak leányvállalataihoz, amelyek megfelelnek a Csoport irányelveinek, és ezeket az adatokat feldolgozhatjuk.

MILYEN CÉLBÓL DFOLGOZZUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
Az Ön személyes adatait a következő célokra ("Engedélyezett célok") használhatjuk fel:
1. Válasz az Ön kérelmére
2. Jelentkezésének feldolgozása (ha Ön egy megüresedett állásra jelentkezik)
3. A partnereinkkel való szerződéses kapcsolat kezelése és adminisztrálása; beleértve a rendelésfeladást, a regisztrációt és a termékek kiszállítását.
4. Jogi kötelezettségeink teljesítése;
5. A fentiek bármelyikéhez kapcsolódó és/vagy kiegészítő célra, vagy bármely más olyan célra, amelyhez az Ön személyes adatait rendelkezésünkre bocsátották, az alkalmazandó jogszabályok betartása mellett.

MILYEN IDŐTARTAMRA TÁROLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT? 

A WETTERBEST S.A. technikai és szervezési intézkedéseket vezetett be az Ön személyes adatai megőrzésének folyamatára és konkrét kritériumaira vonatkozóan (beleértve az archiválási eljárásainkat is).

Megszüntetjük a személyes adatok feldolgozását, ha az ésszerűen már nem szükséges az Engedélyezett Célokhoz, vagy ha Ön visszavonja a hozzájárulását (ha alkalmazható), és a WETTERBEST S.A. számára már nem áll fenn jogos vagy jogi indok az Ön adatainak további feldolgozására (beleértve a WETTERBEST S.A. jogi kötelezettségét az adatok további tárolására).

Contactează-ne
This site is registered on wpml.org as a development site.